The Web Poetry Corner
DreamMachineThe Web Poetry Corner is a Dream Machine Site
The Dream Machine --- The Imagination of the World Wide Web
Google

The Web Poetry Corner

Eliomario Valdivieso

of

Ferrol, Spain

Home Authors Alphabetically Authors Date Submitted Authors Country Submission Rules FeedbackIf you have comments or suggestions for Eliomario Valdivieso, you can contact him or her at:
mateus@teleline.es (Eliomario Valdivieso)


Find a book store near you, no matter where you are located in the U.S.A.!


Cerzan

...the best independent ISP in the Twin Cities

Gypsy's Photo Gallery


Peito aberto, peito famento.

by

Eliomario Valdivieso


Deixei aberto o meu peito,
desangrando.
As ansias saír puideron
os anhelos,
e os agarimos retidos;
ceibouse todo,
todo se foi
nas as do vento.

A señardade,
dos teus doces beixos, e as lembranzas
do teu conversar
naquelas tardes, sentados,
a beira do noso mar,
amado mar:
¡ todo fuxiu,
quedou todo !

Estraño agora me atopo,
e mutilado,
o corazón baldeiro
de sentimentos,
a fame de algo que ignoro,
o espírito asolagado
de esquecemento, de anguria
e de vagos soños,
da presencia
túa.