The Web Poetry Corner
DreamMachineThe Web Poetry Corner is a Dream Machine Site
The Dream Machine --- The Imagination of the World Wide Web
Google

The Web Poetry Corner

Marion Stensland

of

Stockholm, Sweden

Home Authors Alphabetically Authors Date Submitted Authors Country Submission Rules FeedbackIf you have comments or suggestions for Marion Stensland, you can contact him or her at:
marion.stensland@jarfalla.mail.telia.com (Marion Stensland )


Find a book store near you, no matter where you are located in the U.S.A.!


Cerzan

...the best independent ISP in the Twin Cities

Gypsy's Photo Gallery


Restless unknowing...

by

Marion Stensland

Sun is risen
birds are humming
Restless wings
clasping in my heart
Restless in emptiness
waiting for him to return
Not knowing
if I stole his time
just to leave him so abruptly
once again.


A cold breeze...

by

Marion Stensland

How come
the clouds move so fast now
I never noticed
Clouds gathering up
to gain a storm
moving above my head
circulating
and headning away
Not unlike that cold breeze
floating in the air


Time...

by

Marion Stensland

Sun is up
time to get moving
In the car
go get-move
sit down
and enjoy the ride
Fast emotions
riding my thoughts
slowing down
When I turn the radio on
and the birds are humming
warming my heart
feeling comfort
in my chair
Feeling sleepy
Yawning
and falling asleep


In the outer limits...

by

Marion Stensland

Out there
everything seems dark
as you can see
Stars are many
uncounttable
Out there is my own star
floating
searching for that other star
hidden behind the moon
where only I can find
There I will stay to rest my soul
beside the star
with the same grade
But when sun starts shining
wanting to reveal my space
I withdraw myself to my usual place
Looking up to the moon
and knowing whats behind


Blue...

by

Marion Stensland

The sky has been blue
for seven whole days now
and I am wondering why


A bright night...

by

Marion Stensland

i saw in the sky tonight
a starbright night
I saw the cresent
and the eveningstar meet
to begin a new era
This is the end of time
and the beginning of a new
It stood clearly
in that starbright


Tingen i tiden...

by

Marion Stensland

Det var någon som skrev
om att kasta ut nät
Någon som sade
att tingen i tiden
finns i din håv
och mitt nät är redan fullt
av tingen i tiden.


Farväl...

by

Marion Stensland

Jag kom för att ta farväl
men jag visste inte hur
Jag lät dig
känna av min själ
som stod tom på ord
Det var en känsla utan ord
Det var min ande
som inga ord har.

Fågeln som sjöng
i granens topp
ett solo till din ära
Vinden som pustade ut
sin sista suck
Här sitter jag nu
och lyssnar till dina ord
och himlar mig
i livets mångfald
i det oförgängliga
som ej förgås


Äpplen på min panna...

by

Marion Stensland

Solen
var ett stekt ägg
högt däruppe på himlafästet
På min panna var äpplen
såsom av envishet
Stekta ägg
och äpplen
Fy, så äckligt att blanda!


Fire...

by

Marion Stensland

I like to speculate
around the vivid of you and me
around the problems of the world
would like to spread a fire
that will only
leave the things left
that are not burnt by answers


Pollen and seeds...

by

Marion Stensland

Many friends separate
and apart
while my soul
becomes more whole
Where does love go
when it does not exist no more
Is it eaten by hungry mouths
or is it spread in the air
with pollen and seeds


Var är vägen

by

Marion Stensland

Hittar jag ej vägen mer
Står jag och ropar förgäves
vid skogsbrynet denna soliga dag
Kommer han ej för att möta mig
Varje morgon
har jag återvänt för att se
om han finns där och väntar på mig
Nu står jag vid skogsbrynet
från gryning till skymning
och jag hoppas än


Mina blommor...

by

Marion Stensland

Visst vill jag röra blommorna
men jag vågar inte
De är vackra
och jag har planterat dem
Men de är ändå inte mina
de är sina egna
de gro och växa i sin stillhet
Jag vill plantera
och se dem växa i solens sken
när jag dricker mitt eftermiddagskaffe

Mina känslor svallade
såsom stormens
när den drog förbi
och piskade mina sköra blommor
de låg ner
som om de aldrig skulle resa sig igen
och le mot mig och solen
Stormen drog förbi
och faktiskt, de lever än
lika vackra
om än något väderbitna


Försummad...

by

Marion Stensland

Jag har försummat
blivit lurad
försummat
lurats till att försumma
Jag har försummat
att hålla igång livet i mig
som upptogs av andra
Orden som lever i mig
slocknade
och försummades
Här är jag nu
lurad och försummad


Pys på!

by

Marion Stensland

Visst var det något som pös
jag hörde nog
i mitt bröst
och kände
att något lämnade mig
Var det något ont
som bara behövde pysa bort
eller var det något
som om vilket jag
inte ville släppa taget om
Äsch, pys på!
Pys där och pys här
Jag bryr mig ej
Pys på bara!