The Web Poetry Corner
DreamMachineThe Web Poetry Corner is a Dream Machine Site
The Dream Machine --- The Imagination of the World Wide Web
Google

The Web Poetry Corner

Linus Öhman

of

Stockholm, Sweden

Home Authors Alphabetically Authors Date Submitted Authors Country Submission Rules FeedbackIf you have comments or suggestions for the Web Poetry Corner, you can contact us at:
willy@dreamagic.com (Paul Larsen)


Find a book store near you, no matter where you are located in the U.S.A.!


Cerzan

...the best independent ISP in the Twin Cities

Gypsy's Photo Gallery


Vilande snö

by

Linus Öhman

Asfalt andas ur tungt vilande snö.
Mikroskopiskt små speglar i miljontal
spelar stjärnor tagna till marken av
gravitationens osynliga fiskenät.

Skogen frustar lugnande i sin trevande
sömn in i glömskans dova famn.

det lilla ljusfenomenet observerades
av mörka ögon genom vegitationens
andedräkt.

Även om nyfiket betittad för en stund
så glömd i nästa, det är så skogen
fungerar, på den slummrande stigen till
glömskans dova famn.